Zarząd OSP Warzyceprezes -  Jerzy Sanokowski                                                

wiceprezes -  Janusz Świszcz                            

wiceprezes - Jan Szeląg

wiceprezes- naczelnik - Mateusz Błasik

skarbnik - Jerzy Poszelężny

sekretarz - Leszek Śliwa

gospodarz - Sławomir Błasik

 

Komisja Rewizyjna

przewodniczący - Wiesław Gajda

członek - Edward Dybaś

członek - Antoni Dubiel